Kalkulator oszczędności Hubgrade Wastewater Plant Performance

Szacowane oszczędności, które można uzyskać dla całej oczyszczalni ścieków dzięki zastosowaniu Hubgrade Wastewater Plant Performance.

Sprawdź, ile oszczędności możesz uzyskać dzięki zastosowaniu modułu Hubgrade Wastewater Plant Performance na Twojej oczyszczalni ścieków, wpisując dane poniżej.
W Veolia Water Technologies tworzymy rozwiązania przyszłości, które zmniejszają wpływ środowiskowy, przynoszą oszczędności i optymalizują wydajność zakładów.

Źródło: IEA - 2023 - statistics

Oszczędności Hubgrade Wastewater Plant Performance

{|localNumber(powerMin.round)|} kWh
{|localNumber(powerMax.round)|} kWh
{|localCurrency(costMin.round)|}
{|localCurrency(costMax.round)|}
{|localNumber(carbonMin.round)|} kg CO2-eq
{|localNumber(carbonMax.round)|} kg CO2-eq
*Przedstawione liczby to przewidywane koszty branżowe. Wypełnij, używając własnych danych (jeśli są znane) lub możesz użyć przewidywanych danych.
 

Jeśli chcesz otrzymać dokładniejsze obliczenia oszczędności, zachęcamy do skontaktowania się z naszymi ekspertami przez poniższy formularz.

 
Kalkulator umożliwia obliczenie maksymalnych oszczędności dla całej oczyszczalni ścieków w stosunku rocznym przy następujących założeniach: prawdziwości podanych przez Państwa danych, ciągłej i nieprzerwanej pracy oczyszczalni ścieków przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy najwyższym stopniu optymalizacji, zmiennych okoliczności i czynników, w szczególności, np.: liczba zainstalowanych modułów, zakres wykorzystania technologii Hubgrade Performance Plant, dokładność urządzeń pomiarowych, indywidualnych uwarunkowań jakości ścieków.
Uzyskany przy użyciu kalkulatora wynik nie stanowi wyniku gwarantowanego, a jedynie wynik szacunkowy. 

SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM