DARMOWA Biała Księga (White paper)

Przekształcanie przyszłości oczyszczalni ścieków za pomocą rozwiązań cyfrowych

Chcesz dowiedzieć się więcej o cyfrowych rozwiązaniach i korzyściach dla Twojej oczyszczalni ścieków? 

Pobierz naszą BIAŁĄ KSIĘGĘ pt. "Przekształcanie przyszłości oczyszczalni ścieków za pomocą rozwiązań cyfrowych"!

HWP_Biał księga

Biała Księga (White Paper)

Niniejsza Biała Księga (White Paper) jest cennym zasobem dla operatorów i kierowników oczyszczalni ścieków oraz osób decyzyjnych spółek wodno - kanalizacyjnych. Wskazuje potencjalne korzyści, wyzwania oraz strategie wdrażania w zakresie technologii cyfrowego bliźniaka w oczyszczalniach ścieków, podkreślając ich rolę w rewolucjonizowaniu działań oczyszczalni i osiąganiu długoterminowych sukcesów.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwiązania cyfrowego Hubgrade Wastewater Plant Performance? 

Casa Study_HPP_LP

Zoptymalizuj swoją oczyszczalnię ścieków i osiągnij oszczędności dzięki naszemu wsparciu

Wyniki operacyjne z ponad 100 obiektów pokazują, że nasz Hubgrade Wastewater Plant Performance zmniejsza koszty operacyjne (OPEX) oczyszczalni, jednocześnie poprawiając wydajność i zapewniając zgodność parametrów oczyszczonych ścieków z przepisami. 

Przeczytaj nasze najnowsze STUDIUM PRZYPADKU, aby poznać sprawdzone wyniki.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Porozmawiaj z naszym ekspertem

Nasi eksperci są gotowi omówić potrzeby i pomóc Ci podjąć właściwe decyzje, aby Twoja oczyszczalnia ścieków była wydajna, zgodna z przepisami i zrównoważona.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI